Regulamin

O czym dowiem się z niniejszego Regulaminu?:

pkt. I      O czym dowiem się z Regulaminu?

pkt. II     Czym jest Sklep?

pkt. III    Z jakimi dokumentami trzeba się zapoznać, aby korzystać z Sklepu?

pkt. IV    Czy korzystanie  z Sklepu oraz Usługi Strony Internetowej wiąże się z płatnościami?

pkt. V      Jaki charakter mają informacje o Produktach lub Usługach?

pkt. VI     Jakie warunki muszę Spełnić aby korzystać ze Sklepu lub Nabyć Produkty lub Usługi?

pkt. VII   Jakie są Sposoby Dostawy?

pkt. VIII  Jakie są Sposoby Płatności?

pkt. IX    Jak przetwarzamy dane osobowe?

pkt. X    Jak mogę dokonać Nabycia Produktów lub Usług?

pkt. XI    Jak:  zarejestrować  Profil Użytkownika lub go  usunąć, jak może się zalogować?

pkt. XII   Jak można odstąpić od Umowy?

pkt. XIII  Jak można złożyć reklamację?

pkt. XIV  Jakie inne prawa mają Konsumenci?

pkt. XV   Odpowiedzialność

pkt. XVI  Jak otrzymać fakturę VAT?

pkt. XVII  Czy Regulamin może się zmieniać?

pkt. XVIII Słowniczek

pkt. XIX    Realizacja Rabatów i Bonusów

pkt. XX    Postanowienia końcowe

pkt. XXI   Załączniki

II. Czym jest sklep? 

a) Funkcjonalnością - Usługą Świadczoną Drogą Elektroniczną - zawierana jest więc Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną - Można korzystać nieodpłatnie - 
Ma zastosowanie:
- Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, 
- Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,

b) Dostępem do Strony Internetowej - Usługą Świadczoną Drogą Elektroniczną - Zawierana jest więc Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną - Można korzystać nieodpłatnie 
Mają zastosowanie:
- Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną,

c) Możliwością nabycia Produktów lub Usług - Sprzedaż lub Usługa - 
Zawierana jest więc:
- Umowa Sprzedaży lub Umowa Usługowa,
- Umowa Sprzedaży z Usługą - Nabycie Produktów lub Usług wiąże się z płatnością - 
Ma zastosowanie:
- Niniejszy Regulamin z załącznikami.

III. Z jakimi dokumentami trzeba  się zapoznać, aby korzystać z Sklepu ?:

1.  Klient nie może korzystać ze Sklepu, o ile:
a) nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem lub Załącznikami,
b) nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie oraz w Zasadach Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną lub nie akceptuje postanowień tych dokumentów.

2. Klient musi w szczególności zapoznać  się z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych. 

IV. Czy korzystanie ze Sklepu oraz Strony Internetowej wiąże się z płatnościami ?:

 1. Korzystanie ze Sklepu nie wiąże się z żadną opłatą dla Organizatora Sklepu, ani z koniecznością rejestracji Profilu Użytkownika.  Organizator Sklepu może jednak przewidzieć, iż Nabycie Produktu lub Usługi wymaga Profilu Użytkownika. 
 2. Umowa Nabycia Produktu lub Usługi przez Organizatora Sklepu będzie wiązać się z odpłatnością za Produkt  lub Usługę lub Produkt z Usługą po stronie Klienta.
 3. Korzystanie z Usługi Sklepu nie wiąże się z żadnym przymusem zawarcia Umowy Nabycia Produktu lub Usługi. Klient  może przeglądać Usługę Sklepu bez konieczności Nabycia Produktu lub Usługi.

V. Jaki charakter mają informacje o Produktach lub Usługach ?:

 1. Informacje o jakimkolwiek Produkcie lub Usłudze prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (nie wiążą Organizatora Sklepu) lecz  stanowią zaproszenie do składania ofert i  zawarcia Umowy Nabycia Produktu lub Usługi. 
 2. Informacje o Usługach Świadczonych Drogą Elektroniczną określono w Zasadach Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. 

VI. Jakie warunki trzeba spełnić aby korzystać ze Sklepu lub Nabyć Produkt lub Usługę ?:

1. Warunki korzystania ze Sklepu lub Nabycia Produktu lub Usługi:    a) pełna zdolność do czynności prawnych (Przedsiębiorca, Konsument, Przedsiębiorca Z Uprawnieniami Konsumenta), 
    b) brak przeciwwskazań wynikających z przepisów obowiązującego prawa lub orzeczeń Sądowych lub Organów. 
2. Posiadanie adresu email w celu dokonanie Zamówienia lub skorzystania z Profilu Użytkownika
3. .Nie trzeba zakładać Profilu Użytkownika, aby przeglądać zawartość Sklepu. 
4. Nie można podawać niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych, nieaktualnych  danych, w tym danych osobowych. 
5. Trzeba spełniać warunki techniczne określone w pkt. VI. Zasad Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.
6. Klient zobowiązany jest przestrzegać określonych w pkt. V. Zasad Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną obowiązków Użytkownika.

VII. Jakie są Sposoby Dostawy ?:

 1. Organizator Sklepu przewiduje sposoby dostawy za pomocą przesyłki kurierskiej  (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 2. Zamówienie wysyłane jest do Klienta w ciągu do 30 dnia roboczego od jego opłacenia.  Klient obciążany jest kosztami dostawy zgodnie z informacją  wskazaną przy Produkcie. 
 3. Organizator Sklepu przestrzega zasad zakazu geoblockingu. 

VIII. Jakie są Sposoby Płatności ?:

 1. Sposobem Płatności jest zapłata za pośrednictwem operatora płatności:  https://www.przelewy24.pl/, gdzie jest możliwość płatności m.in. za pomocą: przelewów online, blika, karty płatniczej (https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci). 
 2. Obowiązuje Przedpłata w celu Złożenia Zamówienia. 
 3. Klient może wykorzystać Rabat zgodnie z  pkt. XIX.

IX.  Jak przetwarzamy dane osobowe?:

1. Organizator Sklepu informuje, iż jest Administratorem Danych Osobowych, przy czym Organizator Sklepu powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem [email protected] 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wykonania umowy,
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c) realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora.
3. Osobie fizycznej przysługują następujące prawa w zakresie jej danych osobowych tj.: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu, skargi do Organu Nadzoru (UODO). 
4. Pełna treść informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z Nabyciem Produktu lub Usługi znajduje się pod adresem internetowym: https://columbusenergy.pl/relacje-inwestorskie/wp-content/uploads/2020/07/Przetwarzanie-danych-osobowych-w-Columbus-Energy-S.A-Edycja-1.0.pdf
5. Zasady przetwarzania Danych Osobowych w związku z Usługą Świadczoną Drogą Elektroniczną określone zostały w Zasadach Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną tj. pkt. XVII.6. Strona Internetowa korzysta z plików cookies. Informacja o tym, czym one są oraz jakie cookies są stosowane znajduje się w Polityce Prywatności. 

X. Jak mogę dokonać Nabycia Produktu lub Usługi?:

 1. Klient  wybiera konkretny Produkt lub Usługę w Oknie Wyboru i naciska przycisk: „Do koszyka”,
 2. Po dokonaniu wyboru:
 3. Aby Zamówić  w trybie bez Rejestracji Profilu Użytkownika – trzeba użyć przycisku przycisk:  „Złóż zamówienie”;  Organizator Sklepu może nie udostępnić Zamówienia bez Rejestracji Profilu Użytkownika dla wszystkich Produktów lub Usług.   Aby Zamówić  w trybie Rejestracji  Profilu Użytkownika – trzeba użyć przycisku: „zaloguj”. Aby zarejestrować Profil Użytkownika – trzeba użyć przycisku: „Zarejestruj się”. Szczegóły  logowania lub  rejestracji -zgodnie z pkt.:  XI poniżej
 4. Aby Złożyć Zamówienie  - trzeba użyć przycisku: „Zobacz Koszyk”, Aby Kontynuować wybór – trzeba użyć przycisku: „Kontynuuj Zakupy”,
 5. Po kliknięciu przycisku: „Zobacz Koszyk” wyświetla się zawartość Koszyka w tym: nazwa produktu, ilość, cena, wartość.
 6. Po kliknięciu przycisku: „Przejdź do zamówienia” pojawia się  informacja o  zawartości Koszyka,  Sposobie Dostawy i Sposób Płatności 
 7. W każdym wypadku przed Złożeniem Zamówienia trzeba zapoznać się z Sposobem Dostawy oraz Sposobem Płatności,
 8. Klient może zrabatować wartość zamówienia w przypadku posiadania uprawnienia do dołączenia programu partnerskiego
 9. Należy wypełnić wymagane Pola Obowiązkowe oraz złożyć Oświadczenia Obowiązkowe – dot. Zamówień bez Profili Użytkownika. Należy sprawdzić poprawność danych w Polach Obowiązkowych i je edytować oraz złożyć Oświadczenia Obowiązkowe – dot. Zamówień z Profilem Użytkownika
 10. Kliknięcie przycisku:
  a) „Wyślij Zamówienie” pozwala poznać wszystkie informacje dot. Zamówienia, w tym: główne cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, Całkowitej Kwoty Zapłaty, Sposobu Dostawy, Sposobu Płatności z wyodrębnieniem ich kosztu,
  b) „rezygnuję” lub „Powrót do Koszyka” spowoduje wykasowanie Formularza Zamówienia i powrót do Koszyka,
  c) „kontynuuj zakupy” pozwala powrócić do zakupów.
 11. Jeżeli Klient chce ostatecznie Złożyć Zamówienie i przejść do płatności klika przycisk: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 12. Na adres email Klienta automatycznie przesyłane jest potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające jego podsumowanie oraz informację, iż Zamówienie będzie przekazane do realizacji po jego opłaceniu.
 13. Zarazem Klient przekierowywany jest do szybkich płatności celem opłacenia Zamówienia, aby mogło być Przyjęte do realizacji (w przypadku wyboru Sposobu Płatności przy użyciu szybkich płatności. Klient może też dokonać zapłaty przy użyciu funkcji pn. zapłać punktami (zgodnie z pkt. XIX). 
 14. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje potwierdzenie zapłaty.
 15. Po dokonaniu zapłaty Klient otrzymuje w ciągu 14 dni roboczych fakturę VAT.
 16. Z chwilą Złożenia Zamówienia i jego opłacenia składana jest przez Klienta do Organizatora Sklepu wiążąca oferta zawarcia Umowy Nabycia Produktów lub Usług z Organizatorem Sklepu, przy czym Klient nie może zrezygnować z Umowy, z zastrzeżeniem:
  a) prawa Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Z Uprawnieniami Konsumenta do odstąpienia od Umowy - o którym mowa w pkt. XII. poniżej.
  b) iż oferta przestaje wiązać Klienta, jeżeli Organizator Sklepu nie potwierdzi Przyjęcia Zamówienia do realizacji w ciągu 7 dni roboczych od chwili Złożenia Zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 18. poniżej,
  c) iż Zamówienie wygasa, jeżeli nie zostanie opłacone.
 17. Zamówienia powinny być kompletowane i wysyłane w terminie nie dłuższym niż: 30 dni roboczych od Złożenia Zamówienia i jego opłacenia.
 18. Jeżeli Klient zamawia w jednym Zamówieniu Produkt lub Usługę o różnym terminie realizacji to decyduje najdłuższy z terminów.
 19. Organizator Sklepu:
  a) zwraca Klientowi środki pieniężne w przypadku braku Przyjęcia Zamówienia do realizacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
  b) zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem celem zweryfikowania danych w Zamówieniu, w szczególności, jeżeli dane są niezbędne do Przyjęcia Zamówienia do realizacji, a są niekompletne; przy czym w takim wypadku dwukrotny brak kontaktu z Klientem umożliwi anulowanie Zamówienia i zwrot środków pieniężnych Klientowi,
  c) poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie dostawy lub może ją opóźnić,
  d) może na Stronie Internetowej w odniesieniu do określonego Produktu lub Usługi (zwłaszcza w sytuacji promocji) wprowadzić limit dla Zamówień,
  e) jest uprawniony do odmowy Przyjęcia Zamówienia Klienta do realizacji z następujących uzasadnionych przyczyn tj.:
       i. Klient w przeszłości złożył co najmniej jednokrotnie Zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta opłacone lub odebrane bez wskazania przyczyn i w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy Z Uprawnieniami Konsumenta bez poinformowania o odstąpieniu od umowy,
       ii. Klient w przeszłości złożył Zamówienie, które zostało anulowane zgodnie z pkt. 19 b) powyżej,
       iii. zachodzi uzasadnione podejrzenie oszustwa w związku z złożonym Zamówieniem,
       iv. zachodzi podejrzenie naruszenia lub potencjalnego naruszenia praw Osób Trzecich,
 20. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora Sklepu
 21. W przypadku, jeżeli Organizator Sklepu może potwierdzić Przyjęcie Zamówienia do realizacji tylko w części, to informuje Klienta o możliwości rezygnacji z całego Zamówienia lub pozostałej części Zamówienia lub przewidywanym terminie realizacji całego Zamówienia. Klient zobowiązany jest dać odpowiedź w terminie 3 dni roboczych pod rygorem anulowania Zamówienia.

XI.  Jak  zarejestrować  Profil Użytkownika lub go Usunąć ?

 1. W celu Rejestracji  Profil Użytkownika  Klient  używa przycisku: “Załóż konto”. Następnie zapoznaje się z Regulaminem oraz Załącznikami, Zasadami Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz załącznikami, Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych. Klient wybiera rodzaj konta tj.: „Firma” lub „Osoba fizyczna” i dokonuje wypełnienie Pól Obowiązkowych w  Formularz Rejestracyjny i przesyła  do Organizatora Sklepu za pomocą przycisku pt.: “Zarejestruj” uprzednio składając Oświadczenia Obowiązkowe. Klient może złożyć Oświadczenia Fakultatywne lub wypełnić Pola Fakultatywne
 2. Po wpłynięciu  Zgłoszenia Rejestracyjnego Organizator Sklepu w ciągu 1 godziny automatycznie potwierdza  Zgłoszenie Rejestracji  na adres email wraz z linkiem aktywacyjnym (aktywnym przez 24 godziny) oraz załącznikami w tym niniejszym Regulaminem, Zasadami Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych. W celu dokończenia Rejestracji, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia dokonania Zgłoszenia Rejestracyjnego poprzez użycie linku aktywacyjnego  oraz przycisku pt.: “Zapoznałem się z dokumentacją i Potwierdzam Rejestrację”. 
 3.  Organizator Sklepu  dokonuje w ciągu 72 godzin  weryfikacji Zgłoszenia Rejestracyjnego pod względem spełnienia przez Zgłaszającego Rejestrację warunków do rejestracji  Profilu Użytkownika w Sklepie na podstawie danych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku gdy Organizator Sklepu  w toku weryfikacji poweźmie wątpliwość, co do spełniania przez Klienta  warunków rejestracji Profilu Użytkownika w Sklepie wzywa Klienta za pośrednictwem adresu email do  przedłożenia dokumentów lub informacji pod rygorem negatywnej weryfikacji, o czym poucza Klienta. 
 4.  Jeśli Klient  nie spełnił wymagań warunków korzystania z Sklepu, weryfikacja jest negatywna, a Klient  nie może korzystać z Sklepu. Powyższe zdanie ma odpowiednie zastosowanie, jeżeli okaże się że Klient uzyskał pozytywną weryfikację, mimo, iż nie spełniał warunków korzystania ze Sklepu.  
 5. Organizator Sklepu informuje o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji za pośrednictwem adresu email. 
 6.  Z chwilą otrzymania przez Klienta  wiadomości z informacją o pozytywnej weryfikacji zostaje zawarta Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w zakresie Profilu Użytkownika, przy czym usługa ta świadczona będzie nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. 
 7. Organizator Sklepu jest uprawniony do wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia Umowy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w zakresie Profilu Użytkownika na zasadach określonych w pkt. IX. Zasad Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. 
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną  Organizator Sklepu może złożyć Klientowi na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. 
 9. Klient  jest uprawniony do rezygnacji z Profilu Użytkownika w dowolnym czasie, bez okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Żądanie może zgłosić mailowo, pisemnie . 
 10. Skutkiem rozwiązania Umowy Świadczenia Usługi Drogą Elektroniczną w zakresie Profilu Użytkownika  jest usunięcie Profilu Użytkownika, co  nie ma jednak wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed wygaśnięciem tej umowy lub na zawarte Umowy Nabycia Produktu lub Usługi oraz wynikające z nich płatności.
 11. W przypadku Profilu Użytkownika Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. 
 12. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Profilu Użytkownika. 
 13. Kwestie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną reguluje dokument Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną  w szczególności: pkt. IV. Moment  zawarcia i rozwiązania Umowy; pkt V. Prawa i Obowiązki Użytkownika i Usługodawcy; pkt. VII. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

XII. Jak odstąpić od umowy?

 1. Uprawnienia opisane poniżej dotyczą tylko Konsumenta lub Przedsiębiorcy Z Uprawnieniami Konsumenta. 
 2. Podmioty wskazane w ppkt. 1. powyżej mogą odstąpić od Umowy (z zastrzeżeniem ppkt. 8. poniżej) bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem ppkt. 5. poniżej) na zasadach określonych poniżej. 
 3. Termin na odstąpienie od umowy zależy od rodzaju  umowy:
Rodzaj umowy: Termin:
Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (Strona Internetowa, Profil Użytkownika, Sklep) w każdym czasie bez ograniczeń czasowych na zasadach szczegółowo określonych w pkt. VIII dokumentu Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
Umowa Nabycia Usług 14 dni od dnia zawarcia umowy
Umowa Nabycia Produktów (w wykonaniu, której wydaje się rzecz i przenosi jej własność) 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta wskazanego w ppkt. 1 powyżej lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
Umowa Nabycia Produktów i Usług (przeniesienia własności rzeczy i wykonania usługi stosuje się przepisy dot. przeniesienia własności) 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta wskazanego w ppkt. 1 powyżej lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
Umowa Nabycia Produktów (w wykonaniu, której wydaje się rzecz i przenosi jej własność), która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach  14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części przez Klienta wskazanego w ppkt. 1 powyżej lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
Umowa Nabycia Produktów (w wykonaniu, której wydaje się rzecz i przenosi jej własność), która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony.  14 dni od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Klienta wskazanego w ppkt. 1 powyżej lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

4.    W  pewnych wypadkach, określonych w ppkt. 8 poniżej, prawo odstąpienia od Umowy nie będzie przysługiwać. 

5. Odstąpienie od Umowy  może powodować  konieczność  poniesienia  następujących kosztów tj.:  
a) w przypadku wyboru Sposobu Dostarczenia Produktów innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Organizatora Sklepu, nie jest on zobowiązany do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów (dot. Nabycia Produktów lub Nabycia Produktów i Usług),
b) podmioty ponoszą tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Organizator Sklepu zgodził się je ponieść lub nie poinformował ich o konieczności poniesienia tych kosztów (dot. Nabycia Produktów lub Nabycia Produktów i Usług),
c) w przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania usługi, a przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, to Konsument lub Przedsiębiorca Z Uprawnieniami Konsumenta powyżej mają obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, przy czym Kwota zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia (dot. Nabycia Usług).

6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy trzeba poinformować Organizatora Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład oświadczenie wysłane: pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza na Stronie Internetowej lub telefonicznie). Można  skorzystać z wzoru formularza o odstąpienia przewidzianego przez Organizatora Sklepu lub przewidzianego w załączniku numer 2 do Ustawy o prawach konsumenta - nie jest to  jednak obowiązkowe dla odstąpienia. Organizator Sklepu  przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład: pocztą elektroniczną).

 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu. 

8.Prawo  odstąpienia od umowy nie przysługuje, w wypadkach określonych w  art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Biorąc pod uwagę charakter Produktów lub Usług związanych z Sklepem prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie będzie przysługiwać w przypadku:
a) jeżeli Nabywana jest Usługa to po wykonaniu w pełni tej usługi, za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Z Uprawnieniami Konsumenta, o ile przed rozpoczęciem świadczenia tej usługi Konsument lub Przedsiębiorca Z Uprawnieniami Konsumenta otrzymał  informację, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora Sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) jeżeli  Nabywane są Treści Cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym o ile spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy Z Uprawnieniami Konsumenta  przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od umowy;
c) jeżeli Nabywany jest Produkt a przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) jeżeli Nabywany jest Produkt wraz z Usługą lub bez Usług a przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 9. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator Sklepu  zwraca  wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o  decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że odstępujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku odstępujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli Organizator Sklepu nie zaproponował, że sam odbierze rzecz to może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez odstępującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

10. Odstępujący ma obowiązek zwrócić Produkt  Organizatorowi Sklepu do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Organizator Sklepu zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

11.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Organizator Sklepu nie poinformował odstępującego o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

12. Organizator Sklepu jako załącznik do Regulaminu przyjął dokument: Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy gdzie obszerniej opisano kwestia prawa do odstąpienia gdzie szczegółowo opisano prawa Klienta (Konsumenta lub Przedsiębiorcy z Uprawnieniami Konsumenta)  dot. ustawowego prawa odstąpienia od Umowy.

XIII. Jak złożyć reklamację    

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Usługodawca przyjmuje poniższą procedurę reklamacyjną, w miejsce procedury opisanej w pkt. X Zasad Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

2. Klientowi zawsze przysługuje prawo do złożenia reklamacji, którą Klient uzna za istotną.

3. Prawo do reklamacji z tytułu Umowy Nabycia Produktów lub Usług nie wyłącza, ani nie ogranicza prawa do reklamacji z tytułu innych umów np. Umowy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, Umowy Dostarczania Treści Cyfrowych. Prawa realizowane są niezależnie i odrębnie od siebie.

4. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
        a) Osobiście,
        b) Za pomocą korespondencji,
        c) Za pomocą emaila: [email protected] 
        d) Za pomocą telefonu: 12 307 30 96

5. Koszt kontaktu telefonicznego określony został przez operatora telekomunikacyjnego Klienta. Koszt ten wynosić będzie tyle, co koszt dla standardowych połączeń  stacjonarnych lub komórkowych.

6. Reklamacja  powinna spełniać następujące wymagania formalne tj. wskazać: 
        a) czego dotyczy,                 
        b) zwięzły opis okoliczności zdarzenia,         
        c) oraz: 
        i. imię, nazwisko, lub inne oznaczenie Klienta, 
        ii. dane kontaktowe,  
        iii. oczekiwany sposób otrzymania potwierdzenia złożenia reklamacji, przy czym może to być korespondencja email lub korespondencja        tradycyjna, 
        iv. oczekiwany sposób otrzymania odpowiedzi na reklamację, przy czym może być to droga korespondencji email lub korespondencji tradycyjnej,
        v. przedmiot reklamacji, informację i okoliczności dot. reklamacji,
        vi. oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.

7. Po złożeniu reklamacji potwierdzony zostanie Klientowi fakt jej złożenia, poprzez potwierdzenie w formie wskazanej w reklamacji, a w przypadku, jeżeli formy nie wskazano - korespondencją email, a jeżeli adresu email nie wskazano - w formie pisemnej.

8. Jeśli reklamacja nie zawiera informacji, które byłyby niezbędne do rozpoznania reklamacji lub wyjaśnienia sprawy, kierowane jest wezwanie do Klienta przy uwzględnieniu dostępnych form kontaktu do udzielenia informacji w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Wezwanie zawiera zarazem informację, że nieuzupełnienie braków lub uzupełnienie niezgodnie z wezwaniem będzie skutkować negatywnym załatwienie reklamacji, ale nie wyłącza możliwości ponownego składania reklamacji.

9. Terminy rozpoznania reklamacji są następujące:
        a) 14 dni - jeżeli Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta i zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, przy czym, jeżeli Organizator Sklepu nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione,
        b) 30 dni - w pozostałych wypadkach, przy czym w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców Z Uprawnieniami Konsumenta brak odpowiedzi na reklamację w terminie uważa się, za uznanie reklamacji.

10. Konsument lub Przedsiębiorca Z Uprawnieniami Konsumenta otrzymuję informację o wyniku rozpoznania reklamacji przed upływem ww. terminu.

11. Z zachowaniem terminu określonego powyżej Organizator Sklepu informuje Klienta o negatywnym lub pozytywnym wyniku rozpoznania reklamacji.

12. Rozstrzygnięcie reklamacji zawiera wyraźne wskazanie, czy uznaje reklamację w całości, czy w części, a jeśli tak to wskazuje w jakiej części. Reklamacja zawiera również zwięzłe uzasadnienie, które zawiera:
          a) opis przebiegu postępowania reklamacyjnego, w tym przedmiot reklamacji, złożone dokumenty, złożone żądania, 
          b) stan faktyczny ustalony przez Organizatora Sklepu, 
          c) dowody, na podstawie, których ustalono stan faktyczny, 
          d) uzasadnienie prawne, 
          e) pouczenie o możliwości polubownego załatwienie sporów i podmiocie właściwym dla Organizatora Sklepu oraz oświadczenie Organizatora Sklepu w przedmiocie zgody na polubowne załatwienie sporu.
           f) w przypadku Konsumentów o platformie ODR wraz z linkiem internetowym do tej platformy,

XIV. Jakie inne prawa mają Konsumenci?

1. Kwestie sporne wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016.1823). Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania pozasądowego sporu konsumenckiego w zakresie Umowy jest Inspekcja Handlowa (www.wiih.org.pl). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

3. Przykładowo, w zakresie pozasądowego trybu rozpatrywania sporów konsumenckich Konsument może:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności CE) z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie pozasądowego rozpatrzenia sporu konsumenckiego,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (np. Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.konsumenci.org),
d) Konsument ma prawo także skorzystać z platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

XV. Czy Produkty lub Usługi objęte są Gwarancją, Rękojmią?:

1. Organizator Sklepu odpowiada na zasadach ogólnych w ramach normalnego związku przyczynowego.

2. Jeżeli Produkt lub Usługa objęty jest gwarancją to wynika to z Opisu Produktu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w Opisie Produktu wskazano szerszy zakres terytorialny. Z Opisu Produktu lub Usługi wynika, czy gwarancja ma charakter gwarancji producenta, importera czy sprzedawcy.

3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez Gwaranta, które wskazują punkty serwisowe. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Organizatora Sklepu.

4. W przypadku wad Produktu Organizator Sklepu odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego tj. nowe Produkt objęty jest 2 letnią rękojmią, a Produkt używany roczną rękojmią.

5. Odpowiedzialność Organizatora Sklepu w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną określona jest w dokumencie Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za Siłę Wyższą.

7 Organizator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje użytkowania przez Klienta Sklepu pomimo braku spełnienia przez niego wymagań technicznych.

8. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

XVI. Jak otrzymać fakturę VAT ?:

1. Do każdej umowy Organizator Sklepu wystawi fakturę VAT.

2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient akceptuje stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT).

3. Faktury elektroniczne będą przesyłanie (udostępnianie) w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail.

4. Klient w każdym czasie ma możliwość cofnięcia ww. zgody, poprzez poinformowanie o tym Organizatora Sklepu, udzielonej akceptacji.

XVII. Czy Regulamin może się zmieniać ?:

1. Poniżej opisano zasady zmiany warunków Nabycia Produktu lub Usługi w Sklepie, przy czym w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Zasad Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

2. Organizator Sklepu może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie lub przyjąć nowy dokument w następujących przypadkach tj.:

a) zmiany Produktu lub Usługi, w tym ich polepszenia i rozwoju np. dodanie nowego Produktu lub Usługi lub podmiotów świadczących Produkt lub Usługę,  
b) zmiana zasad odpłatności, 
c) obowiązek wynikający z rozstrzygnięcia Sądu lub Organu, 
d) obowiązek wynikający z przepisów obowiązującego prawa,
e) poprawa bezpieczeństwa Produktu lub Usługi, w tym form płatności,
f) przeciwdziałanie niedozwolonym działaniom Klientów, 
g) poprawa błędów pisarskich lub rachunkowych,
h) poprawa czytelności, przejrzystości i zrozumiałości,
i) zakończenie lub ograniczenie działalności gospodarczej,
j)    zmiany przedmiotu działalności gospodarczej,

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa zmiany o których mowa w ppkt. 2 powyżej będą wchodziły w życie po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o nich Klienta, co dot. także sytuacji zastąpienia dotychczasowego dokumentu nowym dokumentem.

3. Informacje, o których mowa w ppkt. 2 powyżej, będą doręczane za pośrednictwem form kontaktu udostępnionych przez Klienta (email, wiadomość sms, adres korespondencyjny). Dodatkowo informacje będą przekazywane za pośrednictwem Profilu Użytkownika w Sklepie (jeżeli dostępna jest ta funkcjonalność), a także na Stronie Internetowej. Przy pierwszym Logowaniu do Profilu Użytkownika, po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu, Klient otrzyma komunikat potwierdzający, że doszło do zmian w Regulaminie i poproszony zostanie o akceptację nowej treści Regulaminu.

4. Informacja, o której mowa w ppkt. 3 powyżej, zawiera wyraźne wskazanie jakie postanowienia ulegają zmianie lub jakie postanowienia Regulaminu lub załączników zostaną usunięte lub jakie postanowienia dodaje się do Regulaminu lub załączników. Do informacji załącza się tekst jednolity z nowym brzmieniem Regulaminu lub załączników po zmianach. Zdania powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku uchylenia Regulaminu lub załączników oraz zastąpienia nowym Regulaminem lub załącznikiem z tym zastrzeżeniem, że w takim wypadku informuje się Klienta o zmianach jakie wynikają dla niego z nowego Regulaminu lub załączników.

5. Jeżeli Klient nie akceptuje zmiany treści Regulaminu lub załączników lub treści nowego Regulaminu lub załączników powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu po zakończeniu okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, z zastrzeżeniem ppkt. 6 poniżej.

6. Klient ma prawo zgłosić swoje uwagi do zmian lub zwrócić się o udzielenie mu przez Organizatora Sklepu indywidualnego odstępstwa.

7. Do zamówień dokonanych przez Klienta przed wejściem w życie zmian w Regulaminie lub w załącznikach stosowane są dotychczasowe postanowienia, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub orzeczenia Sądu lub Organu.

XVIII.  Słowniczek i Odesłanie do Zasad Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną CE: 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie  posłużono się poniższymi pojęciami będą one miały następujące znaczenie:

a) Organizator Sklepu: Columbus Energy S.A
b) Klient:  Konsument, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Z Uprawnieniami Konsumenta, 
c) Strona Internetowa: store.columbusenergy.pl
d) Umowa Nabycia Produktów: umowa na podstawie, której Klient nabywa Produkty, 
e) Umowa Nabycia Usług: umowa na podstawie, której Klient nabywa Usługę, 
f) Umowa Nabycia Produktu z Usługą: umowa na podstawie, której Klient nabywa Produkt z Usługą, 
g) Umowa Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną: umowa zdefiniowana w Zasadach Świadczenia Usług Columbus Energy, 
h) Umowa Dostarczania Treści Cyfrowych:  umowa na podstawie, której Klient nabywa Treści Cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym, 
i) Umowa Nabycia Produktu lub Usługi:  Umowa Nabycia Produktu, Umowa Nabycia Usługi, Umowa Nabycia Produktu z Usługą, 
j) Konsument: Konsument w rozumieniu dokumentu Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, 
k) Przedsiębiorca: Przedsiębiorca w rozumieniu dokumentu  Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, 
l) Przedsiębiorca Z Uprawnieniami Konsumenta: Przedsiębiorca Z Uprawnieniami Konsumenta  w rozumieniu dokumentu Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, 
ł) Okienko Wyboru: formularz umożliwiający Klientowi Złożenie Zamówienia, który w zależności od Produktu  lub Usługi  może zawierać następujące dane dot. Produktu lub Usługi:  w tym typ Produktu lub Usługi, ilość, rozmiar, kolorystykę,  możliwość  montażu, miejsce na wprowadzenie kodu rabatowego, przycisk pt.: “Zamów” lub o równoznacznym znaczeniu, 
m) Formularz Zamówienia: formularz, którego przeznaczeniem jest umożliwienie Złożenia Zamówienia, który zawiera Pola Obowiązkowe oraz Oświadczenia Obowiązkowe,  Oświadczenia Fakultatywne, 
n) Regulamin: niniejszy Regulamin,
o) Zamówienie: oświadczenie Klienta złożone przy użyciu Formularza Zamówień stanowiące ofertę Nabycia Produktu lub Usługi,  
p) Sklep:  Usługa Internetowego Sklepu dostępna na Stronie Internetowej, 
r) Oświadczenia Obowiązkowe: oświadczenia, których wyrażenie w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji jest niezbędne, mogą to być następujące oświadczenia: o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,  dokumentem Zasad Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną; oświadczeniem takim będzie oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy Z Uprawnieniami Konsumenta:
   -   o żądaniu wykonaniu Usługi przed upływem prawa odstąpienia od Umowy,

   -   oświadczenie o zgodzie na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia , 

   -   oświadczenie o świadomości utraty prawa odstąpienia w przypadkach wskazanych w pkt. XII ppkt. 8;

s) Pola Obowiązkowe: pola w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, których wypełnienie jest obowiązkowe; 
t) Pola Fakultatywne: pola w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, których wypełnienie nie jest obowiązkowe, np. pole do wpisaniu rabatu; 
u) Oświadczenia Fakultatywne: oświadczenia, których wyrażenie w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji nie jest niezbędne, mogą to być następujące oświadczenia: zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody telekomunikacyjne, zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
w) Koszyk: funkcjonalność Sklepu  pozwalająca na zapisywanie lub usuwanie, modyfikację informacji o  Produkcie  lub Usłudze wybranej przez Klienta poprzez Okno Wyboru Produktu lub Usługi ofert w jednym miejscu, celem złożenia Zamówienia, przy czym  Koszyk uaktywniany  jest w wyniku wyboru opcji „Do koszyka” przynajmniej jednego Produktu lub Usługi, 
x) Cena: cena brutto Produktu lub Usługi prezentowana w Sklepie zawierająca wszystkie składniki w tym podatek od towarów lub usług  VAT, która nie zawiera jednak kosztów dostawy, 
y) Nabycie: nabycie przez Klienta Produktu, Usługi, Produktu z Usługą, 
z) Produkt: znajdująca się w asortymencie Sklepu rzecz ruchoma mogąca  być przedmiotem nabycia przez Klienta, 
aa) Usługa: znajdująca się w asortymencie Sklepu usługa  mogące być przedmiotem nabycia przez Klienta, 
bb) Produkt z Usługą: znajdujący się w asortymencie Sklepu Produkt, który może  jednocześnie z Usługą związaną z Produktem przedmiotem nabycia przez Klienta, 
cc) Produkt lub Usługa: Produkt lub Usługa lub Produkt z Usługą dostępne w Sklepie,
dd)  Zasady Przetwarzania Danych Osobowych: dokumenty dot. przetwarzania danych osobowych,
ee) Rejestracja: proces  nawiązywania Umowy Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną z Organizatorem Sklepu w celu założenia Profilu Użytkownika, 
ff) Zgłoszenie Rejestracyjne:  skuteczne złożenie Formularza Rejestracji przez Klienta, stanowiące ofertę założenia Profilu Użytkownika, 
gg) Formularz Rejestracyjny: formularz umożliwiający Rejestrację,
hh) Treści Cyfrowe:  dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. programy komputerowe), aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub e-książki,
ii) Zgłoszenie Zamówienia: skuteczne złożenie Formularza Zamówienia,
jj)  Umowa Zawarta Na Odległość: umowa zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
kk) Całkowita Kwota Zapłaty: kwota do zapłaty przez Klienta, która składa się z  łącznej Ceny uwzględniającej podatki, koszty dostawy, w tym opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, a także innych kosztów , przy czym o cenie końcowej Klient  informowany w trakcie przed Złożeniem Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową, 
ll) Gwarant: podmiot, który udziela gwarancji na Produkty lub Usługi,
mm) Rabat:  rabat, który Klient może wykorzystać w Sklepie, 
nn) Kod Rabatowy: ciąg znaków lub ciągi znaków, które uaktywniają  Rabat w Sklepie. 

2. Jeżeli w niniejszym  dokumencie nie zdefiniowano znaczenia słowa, to należy odwołać się do  dokumentu Zasad Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną lub przepisów obowiązującego prawa, a jeśli tam brak definicji,  to do znaczenia słownikowego lub zwyczajowego. 

XIX.  Realizacja Rabatów lub Bonusów:

 1. W przypadku jeżeli w związku z Nabyciem Produktu lub Usługi Klient może skorzystać z Rabatu, w tym w formie przyznanych uprzednio Klientowi punktów lub bonusów o określonej wartości pieniężnej,  to zastosowanie będą miały poniższe postanowienia.  
 2. W celu wykorzystania Rabatu w Sklepie  należy dokonać jego aktywacji w Sklepie  poprzez  dołączenie do programu. 
 3. Rabat można wykorzystać wyłącznie na Produkt lub Usługę i nie podlega on wymianie na środki płatnicze, w tym gotówkę. 
 4. W ramach zakupu jednego Produktu lub Usługi może być wykorzystany tylko jeden Rabat.  
 5. Na  stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie lub Usłudze Organizator Sklepu wskazuje o ile obniżyć może cenę Produktu lub Usługi dany rabat, w tym wskazuję nazwę tego rabatu. 
 6. Jeżeli nie wskazano inaczej na karcie produktowej, to Rabat może jednorazowo obniżyć cenę Produktu lub Usługi o maksymalnie  1.000,00 PLN.  W każdym wypadku Rabat nie może obniżyć jednorazowo ceny Produktu lub Usługi o więcej niż 17% ceny tego Produktu lub Usługi.  
 7. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia lub  rozwiązania Umowy Nabycia. Produktu lub Usługi  Rabat  (w tej części która została użyta do obniżenia ceny Produktu lub Usługi) nie może być wykorzystany ponownie, a jego wartość nie podlega wypłacie.   
 8. Rabat  podczas zawierania Umowy Nabycia  Produktów lub Usług  obniża cenę Produktu lub Usługi  i staje się od razu nieaktywny w tej części w której został użyty do obniżenia ceny Produktu lub Usługi. 
 9. Rabat nie może być wykorzystany podczas Nabycia Produktów lub Usług, których zakup był podstawą do procesu przyznania Rabatu. 
 10. Na  stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie lub Usłudze Organizator Sklepu wskazuje jak uzyskać Rabat oraz jak go aktywować. 
 11.   Klient ma prawo do informacji u Organizatora Sklepu na temat salda jego Rabatów. W Profilu Użytkownika wskazuje się wielkość Rabatu do wykorzystania. 

XX. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator Sklepu  zastrzega  ma prawo do organizowania  konkursów,  promocji, programów, akcji rabatowych, których  warunki zostaną  określone w odrębnych regulaminach. 
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  05.10.2021 r.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. 
 4.  W przypadku Przedsiębiorców prawo właściwe to prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a właściwość sądu określa się według siedziby powoda.

XXI. Załączniki:

 1. Klauzula Informacyjna, 
 2. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy,
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
 4. Załącznik Informacja dla dot. Usług  Świadczonych Drogą Elektroniczną (Wyciąg).

Załącznik do Regulaminu Sklepu : Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy :

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek  przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są  osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna  niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub     części.”;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Columbus Energy S.A  z siedzibą w Krakowie ul. Jasnogórska 9, adres email: [email protected]  numer telefonu: 12 307 30 96 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład  pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to   obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej dostępnej pod adresem: store.columbusenergy.pl

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym  zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu    dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo  o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 100  PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik do Regulaminu Sklepu - Wzór formularza odstąpienia od Umowy

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 Adresat:

Columbusenergy S.A.,

Numer Telefonu: 12 307 30 96

Adres Email: [email protected] 

Dane Klienta (Konsument lub Przedsiębiorca z Uprawnieniami Konsumenta):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy  o moim/naszym odstąpieniu od umowy 

Nabycia Usługi/Produktu/Produktu z Usługą

Data zawarcia Umowy: …………………….,

Imię i nazwisko, Nazwa: …………………,

Adres: ………………………………,

Podpis (dot. tylko formularza przesyłanego w wersji papierowej). 

Załącznik do Regulaminu Sklepu: Informacja dla   dot. Usług  Świadczonych Drogą Elektroniczną (Wyciąg):

Informacja dla Konsumentów lub Przedsiębiorców Z Uprawnienia Konsumenta  w związku z Umową o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w zakresie Sklepu Internetowego oraz związanej z nim Strony Internetowej, zawieranych na odległość:

1. Przedmiotem świadczenia jest usługa dostępu do Sklepu Internetowego oraz związanej z nim Strony Internetowej. 

2. Organizator Sklepu (Usługodawca): Columbus Energy S.A, 

3. Kontakt z Usługodawcą: [email protected]  oraz pod  numerem telefonu: 12 307 30 96

4. Kontakt do składania reklamacji: [email protected],12 307 30 96 

5. Usługa dostępu do Strony Internetowej lub Sklepu, w tym  Profilu Użytkownika (o ile Usługodawca wdrożył taki Profil Użytkownika) nie wiąże się z odpłatnością. Zamawianie konkretnych Produktów lub Usług wiązać się może z odpłatnością zgodnie z informacją zawartą przy konkretnym Produkcie lub Usłudze.

6. Koszty dostępu Internetu lub połączeń telefonicznych określa umowa z usługodawcą usług telekomunikacyjnych. 

7. Dostęp do Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego możliwy jest w każdej chwili. Dostęp do Profilu Użytkownika w ramach Sklepu Internetowego (o ile Usługodawca wdrożył taki Profil Użytkownika) możliwy jest w każdej chwili po zalogowaniu, przy czym wymaga uprzedniego ukończenia procesu rejestracji. 

8. Klientowi przysługuje reklamacja na świadczone usługi drogą elektroniczną. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia.

9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie emailowej lub w formie tradycyjnej. 

10. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi świadczonej drogą elektroniczną (Strony Internetowej, Sklepu Internetowego, w tym Profilu Użytkownika), nawet bez składania odrębnych oświadczeń o odstąpieniu i bez podania jakiejkolwiek przyczyn. W przypadku Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego wystarczy, że Klient zakończy jej używanie. W przypadku Profilu Użytkownika w ramach Sklepu Internetowego Klient może skorzystać z przycisku dezaktywuj konto w zakładce Moje Ustawienia. W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy Klient  może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy choć nie jest ono konieczne ze względu na to, iż w każdym czasie może on zrezygnować z usługi świadczonej drogą elektroniczną bezpłatnie i bez podawania przyczyn.

11. Klient jest świadomy, iż rezygnacja z Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną w tym złożenie oświadczenia o odstąpieniu nie ma wpływu na zawarte umowy nabycia Produktu lub Usługi w Sklepie Internetowym. W takim wypadku w zakresie konkretnego Produktu lub Usługi Klient musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu. 

12.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w zakresie Usługi Strony Internetowej lub Sklepu Internetowego, w tym Profilu Użytkownika, Klient  musi  poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład oświadczenie: wysłane pocztą, faksem lub mailem  lub za pośrednictwem Profilu Klienta). Klient może  skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu  jednak nie jest to obowiązkowe. Klient  może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w zakresie Strony Internetowej, Sklepu Internetowego, w tym Profilu Użytkownika lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na Stronie Internetowej Usługodawcy. Jeżeli Klient  skorzysta z tej możliwości Usługodawca prześle  mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną  na trwałym nośniku (na przykład:  emailem).

13.Aby Zachować termin do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną  wystarczy, aby  Klient  wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną. 

14. Klient nie ponosi żadnych kosztów z zakończeniem Świadczenia Usługi Świadczonej Droga Elektroniczną. Zakończenie Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną nie wpływa jednak na koszty związane z Zamówieniem Produktu lub Usługi. 

15. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów obowiązującego prawa Usługodawca ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania Usługodawcy, z którego wynikła szkoda.

16. Usługodawca nie jest objęty obowiązkowymi Kodeksami praktyk. 

17. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną w zakresie Strony Internetowej, Sklepu Internetowego, w tym Profilu Użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez Klienta w każdej chwili bez zachowania okresu wypowiedzenia. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie za dwumiesięcznym  wypowiedzeniem. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczeniu Usług Droga Elektroniczna w zakresie Strony Internetowej, Sklepu Internetowego, w tym Profilu Użytkownika bez zachowaniu okresu wypowiedzenia w sytuacji określonej w  dokumencie Zasad Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, przy czym w niektórych sytuacjach, po uprzednim wezwaniu Klienta do złożenia wyjaśnień w ciągu 7 dni wraz ze wskazaniem Klientowi naruszonych obowiązków. Przyczyna rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia dotyczy sytuacji,  gdy Klient rażąco narusza  istotne obowiązki określone w w dokumencie  Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Usługodawca może zawiesić Klientowi dostęp do Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną na zasadach określonych w dokumencie  Zasady Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną.

18. Funkcjonalność: Strona Internetowa służy do dostępu do Sklepu Internetowego oraz Profilu Użytkownika. Sklep Internetowy pozwala na: zapoznanie się z Produktem lub Usługą Organizatora Sklepu, zawierania Umowy Nabycia Produktu lub Usługi. Profil Użytkownika pozwala na monitorowanie stanu realizacji wykonania Umowy Nabycia Produktu lub Usługi, uczestnictwo w dodatkowych promocjach, zakup Produktu lub Usługi dedykowanej do zakupu tylko przez Profil Użytkownika, ułatwienia w składaniu Zamówień. 

19. Interoperacyjność: zarówno Strona Internetowa jak i Sklep pozostają w zgodności z przeglądarkami internetowymi oraz systemami operacyjnymi. 

20. W przypadku sporu z Usługodawcą Klient może skorzystać z platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage celem polubownego rozpatrywania sporów.  Platforma dostępna jest we wszystkich językach Unii Europejskiej. 

21. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr podmiotów zajmujących się polubownym rozstrzyganiem sporów:

 https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_obowiazki_informacyjne.php#faq2923.  Podmiotem właściwym dla Usługodawcy zajmujący się polubownym rozwiązywaniem sporów jest: Inspekcja Handlowa, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, adres internetowy: www.krakow.wiih.gov.pl

Załącznik do Regulaminu sklepu - obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla Klientów

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W COLUMBUS ENERGY S.A.

Mając na uwadze artykuł 13 oraz 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, czyli tzw. RODO przekazujemy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator i inspektor ochrony danych

1.1.    W przypadku wyrażenia zgody na rzecz COLUMBUS ENERGY S.A. Administratorem danych osobowych jest Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie. 

1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

Z Inspektorem można się skontaktować pod adresem [email protected], pod numerem telefonu: +48 725 400 117 lub pocztą tradycyjną pod adresem Columbus Energy S.A., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

2.1.    Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta:

1) w celu prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów lub usług, w tym ich promowania, także za pośrednictwem kanałów komunikacji, prezentowania ogólnych ofert, informowania o promocjach, rabatach, konkursach lub wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub wydarzeniach, w których Administrator weźmie udział

a) przetwarzanie danych odbywa się w takim przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b) promowanie produktów i usług jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych

c) podanie danych osobowych w przypadku tego celu jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - brak jest obowiązku podania danych osobowych

d) w przypadku braku podania danych osobowych, takich jak: numer telefonu lub adres e-mail, Klient nie będzie otrzymywał treści marketingowych.

2) w celu dobierania i przedstawienia ofert i treści marketingowych dostosowanych do potrzeb Klientów i potencjalnych Klientów, w oparciu o profilowanie

a) przetwarzanie danych odbywa się w takim przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b) prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest promowanie (marketing) produktów lub usług dostosowanych do potrzeb Klientów i potencjalnych Klientów;

c) podanie danych osobowych w przypadku tego celu jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy - brak jest obowiązku podania danych osobowych

d) w przypadku braku podania danych osobowych, takich jak: numer telefonu lub adres e-mail, Klient nie będzie otrzymywał treści marketingowych.

3) w celu zawierania i wykonania umowy lub podjęcia działań (na żądanie osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy dotyczącej produktów lub usług, w tym: ofertowanie, prowadzenie negocjacji, zmienianie umowy, opracowanie, ewidencjonowanie, przygotowanie, wydawanie dokumentów niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy, przyjmowanie zgłoszeń serwisowych,  wykonanie zobowiązań z gwarancji, udostępnianie możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem platformy online, świadczenie usług drogą elektroniczną

a) przetwarzanie danych odbywa się w takim przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, prowadzących bezpośrednio do jej zawarcia;

c) podanie danych osobowych w przypadku tego celu jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy, a następnie zawarcia i wykonania tej umowy;

d) w przypadku braku podania danych osobowych, zawarcie umowy nie będzie możliwe.

4) w celu ewidencjonowania Klientów lub przedstawicieli Klientów

a) przetwarzanie danych odbywa się w takim przypadku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ;

b) przetwarzanie jest w tym przypadku niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, którym jest zawarcie i wykonanie ważnej i skutecznej umowy z Klientem;

b) podanie danych osobowych w przypadku tego celu jest dobrowolne, ale jest warunkiem podjęcia działań przed zawarciem umowy, a następnie zawarcia i wykonania tej umowy;

d) w przypadku braku podania danych osobowych, zawarcie umowy nie będzie możliwe.

3. Okres przechowywania danych

3.1.      Okres przechowywania danych osobowych jest ściśle powiązany z celem ich przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres, który wynika z celu w jakim zostały zebrane.

3.2.      Dane osobowe przetwarzane:

1) w celu prowadzenia działań marketingowych i promocji produktów lub usług – będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;

2) w celu dobierania i przedstawienia ofert i treści marketingowych dostosowanych do potrzeb Klientów i potencjalnych Klientów, w oparciu o profilowanie – będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu;

3) w celu zawierania i wykonania umowy lub podjęcia działań (na żądanie osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy dotyczącej produktów lub usług – będą przechowywane przez:

a) okres 2 lat od dnia podjęcia tych działań – jeżeli nie doszło do zawarcia umowy;

b) okres realizacji umowy oraz przez okres potrzebny do przedawnienia roszczeń przedłużony o rok (przedłużenie o rok wynika z faktu, że Administrator mógłby się dowiedzieć o zgłoszeniu do niego roszczeń już po upływie okresu przedawnienia, np. poprzez doręczeniu mu pozwu) – jeżeli umowa została skutecznie zawarta;

4) w celu ewidencjonowania Klientów lub przedstawicieli Klientów– będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w takim przypadku dane będą przetwarzane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania).

4. Odbiorcy danych osobowych: 

4.1.      Jeżeli będzie to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania to dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora innym odbiorcom, w szczególności podmiotom które przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy.

4.2.      Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych).

4.3.      Administrator może udostępnić dane osobowe, w takim zakresie w jakim jest to konieczne dla należytej realizacji postanowień Umowy, pracownikom lub współpracownikom Administratora, podmiotom upoważnionym przez Administratora oraz podmiotom wspierającym bieżącą działalność operacyjną Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO).

4.4.      Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu), w szczególności:

1) podmiotom świadczącym usługi obsługi i utrzymania systemów IT;

2) dostawcom usług takich jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje biurowe;

3) dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celu zarządzania organizacją pracy w przedsiębiorstwie Administratora;

4) dostawcom usług służących do automatyzowania procesów marketingowych;

5) dostawcom usług służących do zbiorczego wysyłania wiadomości SMS;

6) agencjom marketingowym i reklamowym świadczącym usługi na rzecz Administratora;

7) dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu (np. chatbotów lub voicebotów); Google Ireland Limited - dostawca usług takich jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje biurowe;  The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA - dostawca usługi Mailchimp służącej do wysyłki maili (w tym newslettera);  Zapier Inc. z siedzibą w USA – dostawca narzędzia Zapier wykorzystywanego w celu zarządzania organizacją pracy w przedsiębiorstwie.

4.5.    W szczególności, Administrator może udostępnić dane osobowe takim  podwykonawcom jak:

1)  Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii - dostawcy usług Google, takich jak poczta elektroniczna, dysk wirtualny i aplikacje do obsługi biurowej;

2)  The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA - dostawca usługi Mailchimp służącej do wysyłki maili (w tym newslettera);

3)  Zapier Inc. z siedzibą w USA – dostawca narzędzia Zapier wykorzystywanego w celu zarządzania organizacją pracy w przedsiębiorstwie Administratora.

4.6.      Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom takim jak: banki, dostawcy usług płatności elektronicznej,  podmioty świadczące usługi  kurierskie lub pocztowe, podmioty świadczące usługi transportowe lub spedycyjne, podmioty zajmujące się archiwizacją lub niszczeniem dokumentów, podmioty świadczące usługi windykacji  należności, kancelarie prawne, doradcy podatkowi, notariusze, podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa (w tym sądy, prokuratorzy, komornicy, organy regulacyjne i nadzorcze).

4.7.      Dane osobowe mogą być również udostępnione podmiotom z grupy kapitałowej Administratora, które zapewniają Administratorowi wsparcie w prowadzeniu rachunkowości i księgowości. Szczegółowe informacje na temat grupy kapitałowej Administratora znajdują się na stronie internetowej  ________.

5. Transfer danych osobowych poza EOG 

5.1.      Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług dostawcy narzędzi wykorzystywanych w celu zarządzania organizacją pracy w przedsiębiorstwie Administratora, tj.:

1)  The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA; podstawa transferu do USA to standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 RODO), tekst umowy: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/,

2)  Zapier Inc. z siedzibą w USA; podstawa transferu do USA to standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 RODO), tekst umowy: https://cdn.zapier.com/storage/files/46ac3128100f09a5eeda6ceb7bdb61aa.pdf;

5.2.      W przypadkach, o których mowa powyżej następuje transfer danych osobowych do USA. W obu przypadkach transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

6.1.      Administrator nie podejmuje wobec Klientów, tj. osób, których dane dotyczą decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w oparciu o profilowanie, i wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

6.2.      Wobec Klienta może być stosowane profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Klienta, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

6.3.      Profilowanie, o którym mowa w punkcie powyżej będzie miało miejsce wyłącznie w związku z prowadzeniem marketingu Produktów lub usług.

6.4.      Osobie, której dane dotyczą, każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.  Jeśli Klient kwestionuje wynik profilowania może zgłosić się do Administratora. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w sposób niezautomatyzowany, przez wyznaczoną do tego osobę.

7. Zautomatyzowane przetwarzanie danych

7.1.      Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy lub usług.

7.2.      Profilowanie, o którym mowa w rozdziale powyżej, nie będzie podstawą do podejmowania wobec Klientów decyzji, które opierają się wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywoływałyby wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

8. Źródło danych

8.1.      Administrator mógł pozyskać dane osobowe: 

1)   bezpośrednio od Klienta, tj. osoby, której dane dotyczą;

2)   od przedstawiciela Klienta, tj. osoby, której dane dotyczą;

3)   od innej osoby, która przekazała, że osoba, której dane dotyczą jest zainteresowana ofertą Administratora; 

4)   z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z Krajowego Rejestru Sadowego lub innych źródeł ogólnodostępnych;

5)   od partnerów zewnętrznych Administratora.

9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

9.1.  Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przeniesienia danych osobowych;

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.2.      W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.3.      W celu wykonania swoich praw osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.

9.4.      Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

9.5. W zakresie Produktów lub usług, osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z przysługujących jej praw wobec podmiotu, który jest dystrybutorem Produktów lub usług oraz administratorem jej danych osobowych