Polityka prywatności

obowiązująca od 1 lutego 2022 r.

Dbamy o Twoją prywatność

Od 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

W tym dokumencie opisujemy usługi, które świadczymy, oraz wyjaśniamy, jak chronimy Twoją prywatność. Piszemy też, jak możesz korzystać ze swoich praw do danych, które zgromadziliśmy.


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Strona internetowa Columbus Store (dalej: „Strona Internetowa”) jest administrowana przez Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, NIP: 9492163154, [email protected] (dalej: „Administrator”).
 2. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.
 3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego, zapisywaniu się na newsletter lub korzystaniu z funkcjonalności umożliwiającej podanie numeru telefonu w celu przekazania go Administratorowi) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.
 5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.

DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373608, NIP: 9492163154, [email protected].

Inspektor Ochrony Danych

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 2. Z inspektorem można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych, w tym realizacji praw, które przysługują osobom, których dane dotyczą. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem [email protected], pod numerem telefonu: +48 725 400 117 lub pocztą tradycyjną pod adresem Columbus Energy S.A., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań

1) Przeglądanie Strony Internetowej

Dane wszystkich podmiotów korzystających ze Strony Internetowej (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające zarejestrowanego konta na Stronie Internetowej) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych na Stronie Internetowej, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji na Stronie Internetowej - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. obsługi reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 6. marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji poniżej pn. „Działania marketingowe”.

2) Rejestracja na Stronie Internetowej

Użytkownicy, dokonujący rejestracji na Stronie Internetowej poprzez założenie Konta klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Aby ułatwić sobie składanie zamówienia Użytkownik może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

Dane osobowe podane administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 1. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 4. marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z usługi Marketplace – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji poniżej pn. „Działania marketingowe”.

3) Składanie zamówienia

Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane podane w ramach składania zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:

 1. realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:
 2. w zakresie danych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 4. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

4) Formularz kontaktowy

Na Stronie Internetowej Administratora istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego.

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

 1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. analitycznych i statystycznych – podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora.

5) Działania marketingowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych. Działania te mogą polegać w szczególności na:

 1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (tzw. reklama kontekstowa);
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
 5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.
 6. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie.
 7. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 8. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 9. prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora
 10. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora.
 11. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej
 12. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.

Profilowanie

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

 1. Aut O’Mattic Ltd. z siedzibą w Irlandii – dostawca wtyczki do WordPress’a Jetpack służącej m.in. do analizy danych i prowadzenia statystyk Strony Internetowej;
 2. Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Polsce – dostawca usługi SALESmanago służącej do automatyzowania procesów marketingowych;
 3. Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – dostawca usługi związanej z wyświetlaniem Użytkownikom reklam – Facebook Pixel, w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy (np. w celu dostarczania Administratorowi analiz i raportów dotyczących kampanii);
 4. Focus Telecom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Polsce – dostawca usługi Focus SiteCall służącej do proponowania kontaktu telefonicznego Użytkownikom;
 5. Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii – dostawcy usług Google, takich jak: GSuite – pakiet usług takich jak m.in. poczta elektroniczna oraz wirtualny dysk; Google Analytics – narzędzie do analizowania Strony Internetowej; Google Ads – usługa związana z wyświetlaniem Użytkownikom reklam;
 6. Hotjar Limited z siedzibą na Malcie – dostawca usługi do analizowania ruchu Użytkownika na Stronie Internetowej;
 7. The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA – dostawca usługi Mailchimp służącej do wysyłki maili (w tym newslettera);
 8. Yandex Oy Limited Company z siedzibą w Finlandii – dostawca narzędzia służącego do monitorowania zachowania Użytkownika na Stronie Internetowej;
 9. Zapier Inc. z siedzibą w USA – dostawca narzędzia Zapier wykorzystywanego w celu zarządzania organizacją pracy w przedsiębiorstwie Administratora.
 10. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka, dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i cele, Administrator i Facebook Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.
 11. Współadministratorem danych osobowych wspólnie z Administratorem jest również Criteo SA z siedzibą we Francji. Jest to dostawca narzędzia Criteo do retargetowania i wyświetlania spersonalizowanych reklam Użytkownikom. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://www.criteo.com/blog/gdpr-need-know-criteo/.
 12. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów:
 13. pracownicy i współpracownicy Administratora,
 14. hostingodawcy,
 15. agencje marketingowe i reklamowe,
 16. podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT,
 17. doradcy prawni.

Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).

Transfer danych

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC, The Rocket Science Group LLC, Facebook Ireland Ltd., Zapier Inc., Yandex Oy Limited Company.
 2. W przypadku Google LLC, The Rocket Science Group LLC Facebook Ireland Ltd. oraz Zapier Inc. następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Tekst umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z The Rocket Science Group LLC wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych jest dostępny pod tym linkiem: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Zapier Inc. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://cdn.zapier.com/storage/files/46ac3128100f09a5eeda6ceb7bdb61aa.pdf
 3. W przypadku Yandex Oy Limited Company następuje transfer danych do Federacji Rosyjskiej. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Informacje na temat przekazywania danych do Federacji Rosyjskiej przez Yandex Oy Limited Company wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://yandex.com/legal/confidential/.

Czas przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane w celu:

 1. wysyłanie Użytkownikowi newslettera przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika
 2. skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania
 3. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu:
 4. zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub
 5. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
 6. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.

Prawa Użytkowników

Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 10. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.
 11. Użytkownik może zwrócić się do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.

PLIKI COOKIES

 1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
 5. dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;
 6. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 7. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 9. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.
 10. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.
 11. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 12. Zablokowanie ciasteczek lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.
 13. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 14. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
 15. przeglądarka Firefox;
 16. przeglądarka Chrome;
 17. przeglądarka Microsoft Edge;
 18. przeglądarka Opera;
 19. przeglądarka Safari;

Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej

 1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.
 2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager.
 3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej.Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remakretingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Google Ads służy do wyświetlania Użytkownikowi odpowiednich reklam. Ciasteczka zostają umieszczone na urządzeniu Użytkownika w celu zapamiętania stron, które ten odwiedza.Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod Użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły Stronę Internetową w ciągu 7 dni. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/.
 5. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej.W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google.
 6. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.
 7. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.
 8. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych dostarczanych przez Facebook’a, w tym z Facebook Pixel, które służy do działań marketingowych.
 9. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).
 10. Administrator otrzymuje od Facebooka jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi własne statystyki.
 11. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego użytkownika.
 12. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation, a na portalu Instagram znajduje się pod tym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.
 13. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzia Yandex Metrica dostarczanego przez Yandex Oy Limited Company.
 14. Narzędzie Yandex Metrica monitoruje oraz zapisuje zachowanie Użytkownika na Stronie Internetowej. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania Użytkowników takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies.
 15. Yandex Metrica deklaruje, że nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych (w tym danych osobowych) dotyczących Użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Yandex Metrica znajduje się pod linkiem: https://yandex.com/legal/privacy/.
 16. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego aktywność była mierzona przez Yandex Metrica może wypisać się pod tym linkiem: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml.
 17. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi związanych z usługą SALESmanago dostarczaną przez Benhauer sp. z o.o.
 18. Usługa SALESmanago służy do automatyzacji procesów marketingowych.
 19. Sposób działania usługi SALESmanago i informacje o zbieranych plikach cookies są dostępne pod tym linkiem: http://pomoc.salesmanago.pl/monitorowanie-kontaktow-zasada-dzialania-i-zakres-zbieranych-informacji/.
 20. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z kodu związanego z serwisem społecznościowym LinkedIN.
 21. Przeglądarka Użytkownika może nawiązać połączenie z serwisem społecznościowym LinkedIN i przekazać informacje o odwiedzeniu Strony Internetowej. Dotyczy to wyłącznie użytkowników, którzy posiadają profil na wyżej wymienionych stronach i wyrazili zgodę na śledzenie ich aktywności.
 22. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez serwis społecznościowy LinkedIN znajdują się w polityce prywatności serwisu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL.
 23. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez wyszukiwarkę Bing obsługiwaną przez Microsoft.
 24. Informacje na temat prywatności dostępne są pod tym linkiem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.
 25. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z narzędzia Hotjar dostarczanego przez Hotjar Limited.
 26. Celem tego narzędzia jest analizowanie zachowania Użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony Internetowej. Hotjar rejestruje sposób poruszania się Użytkownika po Stronie Internetowej (w tym np. nawigację czy ruch kursora). Administrator nie pozyskuje jednak za pomocą tego narzędzia żadnych innych danych Użytkownika. Narzędzie to jest używane przez Administratora jedynie w celu analizowania i optymalizacji funkcjonowania Strony Internetowej.
 27. Więcej informacji na temat polityki prywatności Hotjar można znaleźć pod tym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.
 28. Istnieje również możliwość wyłączenia przez danego Użytkownika możliwości analizowania jego zachowania na Stronie Internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.
 29. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z wtyczki Jetpack dostarczanej przez Aut O’Mattic Ltd. Wtyczki ta służy m.in. do analizy danych i prowadzenia statystyk Strony Internetowej.
 30. Więcej informacji na temat prywatności związanej z tą wtyczką można znaleźć pod tym linkiem: https://automattic.com/privacy/.